Kablovske priključne kutije KPK

Kablovska priključna kutija (KPK) je elemenat niskonaponske mreže u kome se na jednostavan i brz način može izvršiti odvajanje električne instalacije stambene zgrade(objekta) od niskonaponske mreže, a to se postiže vađenjem niskonaponskih visokoučinskih(NV) osigurača.

KPK se po pravilu postavlja u fasadu stambene zgrade(objekta) ili na drugi način(posebna prostorija i sl.) što se određuje određenim dokumentom nadležne distribucije.

Kablovske priključne kutije izrađene su od čeličnog lima 1,5 mm(2xdekapiranog) i zaštićene su od korozije plastificiranjem.KPK se sastoji od kućišta, vrata, noseće ploče i donjeg zaštitnog poklopca.Standardne boje KPK su siva RAL7032 i RAL7035, postoji i mogućnost naručivanja KPK  u željenoj boji.

KPK02

Na kućištu postoje otvori za provlačenje kablova unutrašnjeg kućnog priključka i to na kućištu KPK EDB1 400A i KPK EDB1 250A tri otvora O70mm na gornjim i bočnim stranicama a na kućištu KPK EDB4 100A tri otvora O50mm na gornjoj i bočnim stranicama.

KPK04

Dno KPK je otvoreno.Donja profilisana ivica je demontažna, čime je omogućen frontalni uvod dovodnih kablova u KPK.Na donjem delu kućišta pričvršćen je demontažni poklopac.

Prednje ivice kućišta su profilisane-izolučene čime je onemogućeno ulaženje prskajuće vode.

KPK03

U KPK se montira sledeća oprema:

-postolje osigurača NV
U KPK EDB1 400A ugrađena su postolja osigurača NV nazivne struje 400A
U KPK EDB1 250A ugrađena su postolja osigurača NV nazivne struje 250A
U KPK EDB4 100A ugrađena su postolja osigurača NV00 nazivne struje 100A
-Nulta sabirnica( Cu šina za “0 ) . Cu šina za “0” je preseka 20x3mm i postavlja se na potporne izolatore 1kV, koji se montiraju na noseću ploču.
-Priključak za uzemljenje(zaštitna sabirnica – stezaljka).Priključak je izrađen od Cu šine 20x3mm i učvršćen je za kućište KPK pri čemu je ostvarena galvanska veza.

KPK05