Kablovski priključni razvodni ormani KPRO

Kablovski priključni razvodni ormani KPRO su razvodna čvorišta niskonaponske mreže koji služe za uvod više od dva kablovska voda , sa ili bez priključka.
KPRO03KPRO04

KPRO se može primeniti i za razvođenje kablova sa jednog mesta radi napajanja više objekata.

KRO05

Ormani su slobodnostojeći i mogu se montirati na betonski temelj ili na fabričko visokomontažno poliestersko postolje.

KPRO01           KPRO02

KPRO