Metalni razvodni ormani opšte namene

Metalni razvodni ormani opšte namene primenjuju se za ugradnju raznih električnih elemenata(osigurača, kontaktora, prekidača…).

RO.01

Kućište ormana izrađeno je od čeličnog dva puta dekapiranog lima debljine 1,20 mm a zaštita od korozije obezbeđena elektrostatičkom plastifikacijom. Vrata ormana izrađena su od čeličnog lima debljine 1,5 mm.Ormani se prave u stepenu zaštite IP43 i IP54.

RO.02

Standarne boje ormana su RAL7032 i RAL7035, a na poseban zahtev kupaca pravimo i ormane sa željenom bojom.

RO.04RO.05

Veličina ormana zavisi od veličine i tipa opreme koja se u njega ugrađuje.

RO.06

U ormane se može ugrađivati oprema po želji kupaca s tim da oprema mora zadovoljavati standarde i propise koji važe u ovoj oblasti (opremu bez odgovarajuće deklaracije i atesta ne ugrađujemo).

RO.07RO.08

Ormani se prave za ugradnju u/na zid ili kao slobodnostojeći.

RO.09RO.10