Poliesterski izdvojeni merni ormani IMO

Merni ormani su namenjeni za ugradnju mernih uređaja za merenje električne energije.

IMO-kpk

Među prvima ( a verovatno i prvi ) na ovim prostorima počeli smo sa primenom poliesterskih ormana za merne ormane.Kućišta ormana su bila proizvodnje HIMEL (sada brend Schneider Electric) iz serije PLA (NSYPLA).

atestIMO.pdf

IMO-a1,1

Nažalost, tenderi sa najvažnijom stavkom najniža cena proizvoda( bez povratne informacije o veku proizvoda, ceni održavanja istih i sl.),uticaj politike a pre svega slabo poznavanje ove vrste proizvoda rezultirali su time da je prodaja ove vrste ormana svedena samo na mali broj kupaca koji znaju da trajan i kvalitetan proizvod nema najnižu cenu.

MG-4l

Ovi merni ormani mogu se integrisati u razne ormane tako da možete dobiti jedinstven orman sa nezavisnim KPK, mernim i razvodnim delom ormana.

IMO-3+1

Postoji mogućnost da u okviru istog ormana imate direktno i poluindirektno merenje električne energije.

MG-driser

Ormani se mogu montirati na fabrička visokomontažna poliesterska postolja, betonski temelj, u/na zid, stub.

atestmg1.pdf  atestmg2.pdf