Poliesterski orman STS

POLIESTERSKI NISKONAPONSKI ORMAN STS 10/0,4kV 400kVA tip EDB
sa kablovskim izvodima 4x(3x400A), stepena mehaničke zaštite IP54

Elgrad-sts01

POLIESTERSKI NISKONAPONSKI ORMAN STS 10/0,4kV 400kVA tip EDB je deo niskonaponske opreme transformatorske stanice preko koje se energetski transformator priključuje na niskonaponski vod ili niskonaponske vodove distributivne elektroenergetske mreže.

Elgrad-sts03

Orman se sa montažnim delom za uvod kablova montira na stub(sa stablom poprečnog preseka u obliku kruga) pomoću dve konzole opšte namene.
Orman se može montirati i na druge vrste stubova upotrebom odgovarajućih konzola.

Ukoliko postoji potreba montaže ormana na zemlju, on se upotrebom fabričkog visokomontažnog postolja postavlja direktno na zemlju.Naravno moguće je orman postaviti i na betonski temelj upotrebom metalnog adaptera.

Elgrad-sts00

atest-sts01 atest-sts02