Poliesterski orman za privremene objekte

Skoro svaki grad ima uređene pešačke zone u kojima su postavljeni privremeni objekti za prodaju sladoleda, kokica, prodajni štandovi mešovite robe itd.

Nažalost, prilikom planiranja i uređenja ovih zona ne vodi se računa o stabilnom i bezbednom napajanju električnom energijom navedenih objekata.

Obično se po završetku radova pokušava sa estetski katastrofalnim a i bezbedonosno očajnim rešenjima na primer priključenje sa stubova javnog osvetljenja produžnim kablovima i slično.

Primer ( na žalost baš u Valjevu ) dat je na slikama

Ako se neki projektant, direktor direkcije za izgradnju grada, odbornik gradske Skupštine, gradonačelnik… seti da pre svake rekonstrukcije ulica, pešačkih zona, trgova  prvo  odredi  namenu navedenih delova grada  kao  i  mesto  i  broj  objekata  za uličnu prodaju tada se može upotrebiti i sledeći orman  za sigurno napajanje objekata električnom energijom, koji neće ružiti izgled grada, a po potrebi može se ukloniti u roku od samo  5-10min. i na njegovo mesto ostaje šaht preko koga se  može  odvijati  nesmetano   pešački  i  lakotransportni   saobraćaj motornih vozila.

Poliesterski  orman  tip RONDO PPO  namenjem  je  za   priključenje privremenih pokretnih objekata ( tezge, aparati za sladoled, aparati za kokice, rashladne komore, drugi  lako  pokretni  objekti  za  izlaganje i prodaju robe na malo i vršenje zanatskih usluga, specijalizovana vozila za šaltersku prodaju robe i slično.) na niskonaponsku mrežu.

Orman RONDO PPO obezbeđuje sigurno i bezbedno napajanje električnom energijom pokretnih privremenih objekata.

Pokretni privremeni objekti se po isteku radnog vremena ili određenog vremenskog perioda uklanjaju sa javnih površina.

Naravno, postoje i druga rešenja za priključenje privremenih objekata, koja Vam možemo predložiti.