Poliesterski ormani javnog osvetljenja

Poliesterski ormani  javnog osvetljenja namenjeni su za priključenje instalacija Javnog osvetljenja na elektroenergetsku  mrežu 0,4kV.

ROR-6p04

Kućište ormana je izrađeno, tehnikom presovanja, od poliestera ojačanog staklenim vlaknima, obojeno sivom bojom prema RAL 7032, ima širok opseg radnih temperatura od -50ºC do +150 ºC, samogasivost prema IEC695-2-1(960 ºC), visoku otpornost na mehaničke udarce IK 10(20J) prema EN 50.102 i zadovoljava zahteve za potpunu izolaciju prema standardu IEC439-1(EN60.439.1).

Navodimo neke od tipskih ormana koji se koriste na našem tržištu.

ROR-3p001

Orman je tipski EDB i pravi se u dve varijante:
*slobodnostojeći za postavljanje na fabričko visokomontažno poliestersko postolje ( ili na betonski temelj )  i
*stubni za postavljanje na stub (zid) uz upotrebu odgovarajućih konzola.

ROR-3p03ROR-3p01

      saglasnost3.pdf

                  atest3.pdf

#########################################################################

ROR-6p01

Orman je tipski EDB i pravi se kao slobodnostojeći za postavljanje na fabričko visokomontažno poliestersko postolje ( ili na betonski temelj ).

Naravno, ukoliko je potrebno može se montirati i na zid.

  saglasnost6.pdf

#########################################################################

 

Poliesterski ormani javnog osvetljenja ROKO 3 i ROMO 3 koriste se za izmeštanje polja javnog osvetljenja iz postojećih ormana stubnih transformatorskih stanica 10/0,4kV.

romo31

Montiraju se na stub uz upotrebu konzola opšte namene , a postoji i varijanta montaže ormana na fabrička visokomontažna poliesterska postolja ili na betonski temelj.

romo32

atestrk3.pdf

#########################################################################

ROMO-602

Orman se pravi  kao slobodnostojeći za postavljanje na fabričko visokomontažno poliestersko postolje ( ili na betonski temelj ).

Naravno, ukoliko je potrebno može se montirati i na zid.

 

saglasnostr6.pdf

                atestr6.pdf

#########################################################################

 

Na poseban zahtev kupaca radimo i druge tipove i varijante ormana javnog osvetljenja.